Co se povedlo

Lávka přes I/55

Novou lávku najdete nedaleko zoologické zahrady. Toto přemostění jste si vybrali vy samotní jako jednu z hlavních priorit ve veřejném fóru, neboť toto místo bylo velmi nebezpečné jak pro chodce i cyklisty a v minulosti se zde stalo několik tragických dopravních nehod.

Rekonstrukce kina SVĚT

Rozsáhlá rekonstrukce našeho, více než stoletého, kina SVĚT začala v roce 2020 a dokončena byla v loňském roce. Díky této rekonstrukci má Hodonín nejmodernější technické vybavení ATMOS, dva sály s pohodlnými sedačkami, novou kavárnu
a skvělé zázemí, které ocení nejen návštěvníci filmových premiér.

Revitalizace ulic

Revitalizace ulic je důležitým prvkem života ve městě. Opravují se povrchy, chodníky, vjezdy, parkovací stání, veřejné osvětlení
a myslí se i na výstavbu nových dešťových kanalizací se systémem retenčních stok, zasakovacích povrchů a také výsadby zeleně. Upraveny jsou již ulice Očovská, tř. Dukelských hrdinů, Měšťanská, Jánošíkova, Vančurova nebo Okružní, ve které se navýšil i počet stání pro obyvatele sídliště.

Bažantnice

Oblíbenou část města Bažantnici čeká v příštích letech velká proměna. Rozsáhlý projekt je rozdělený na 13 etap a těšit se můžete na místo s respektem k přírodě, lidem i historii. Cílem nové Bažantnice je vytvoření prostoru pro relax i aktivní odpočinek, trávení společných chvil s rodinou a přáteli a místa pro vzdělávání a zrod nových sportovních talentů.

ZOO

Zoologickou zahradu Hodonín navštíví každý rok několik stovek tisíc návštěvníků a je jedním z místních nejvyhledávanějších turistických cílů. Dlouhodobě nevyhovující administrativní budova byla nahrazena novou a modernější. Další novinkou jsou
i prostory gastro zařízení vedle pavilonu opic. Tím to ale nekončí. Další etapy na obnovu zoo jsou v procesu a počítá se s nimi i ve finančním rozpočtu města do dalších let. Expozice budou nově rozdělené do světadílů a těšit se můžete také na unikátní herní
a odpočinkové prostory.

Participativní rozpočet

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ. Přestože město Hodonín zve veřejnost k plánování většiny důležitých projektů, víme, že je pořád co zlepšovat. Téma participace a zapojení občanů do veřejné diskuze je proto pro nás jasnou volbou i do budoucna. Už dvakrát jste se mohli zapojit se svými nápady do participačního projektu a upravit, zkrášlit a vylepšit vaše okolí. Z již realizovaných projektů jsou to např. záhony lučního kvítí
u úřadu práce, petanque, hřiště s cvičebními prvky pro seniory, psí hřiště na sídlišti Jižnák nebo právě rekonstruovaný Kapesní park u restaurace Pirát. Z loňského 2. ročníku budou uskutečněny všechny návrhy. Těšit se můžete na trailové hřiště za sběrným dvorem, nové dětské hřiště, orientační běh, vistáriový tunel, záhony trvalkových květin u Kauflandu (ul. Konečná) nebo streetartové umění v samém centru Hodonína.

Vánoční trhy v novém kabátě

Vánoční jarmark v novém se koná od roku 2019 na Masarykově náměstí. Za celým konceptem stojí Komise kultury a cestovního ruchu, která jej vytvořila, a jako hotový projekt předala dále na zpracování DK Hodonín. Ten se ho ujal se vší vážností a díky píli jeho zaměstnanců k nám
v adventním období jezdí turisté z celé republiky. Věříme, že si i u vás získal Vánoční jarmark oblibu a že mimořádná situace v ČR za poslední dva roky neohrozí ten letošní. Tradicí jarmarku jsou i vratné kelímky na horké nápoje. Patnáct tisíc kelímků, které jsou na trzích v oběhu, představuje přibližně 110 kilogramů plastu, o které společně ušetříme životní prostředí.

Parky v Hodoníně

Park Mírové náměstí

Park na Mírovém náměstí byl založen na přelomu 20. a 30. let minulého století v době, kdy parky ve městech zakládali městští architekti a pečovali o ně městští zahradníci. I proto je revitalizace tohoto prostoru jedním
z velkých investičních záměrů města. Ve spolupráci s městským architektem a  externími poradci byla připravena architektonická soutěž, ze které vzešlo vítězně studio MAAUS, s.r.o. Nyní
se dokončuje dokumentace tak, aby mohlo dojít k povolení stavby. Park
by měl být otevřený pro veřejnost
v roce 2025. Cílem revitalizace je navrátit lokalitě punc městského parku a zatraktivnit jeho prostory tak, aby
v něm našli vyžití všechny věkové kategorie.

Park Sadová

K představení studie revitalizace tohoto místa veřejnosti došlo už v roce 2017. Nyní probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace a poté bude projekt nachystaný k udělení stavebního povolení. Očekáváme, že práce na této lokalitě začnou příští rok a návštěvníci do něj budou moct vkročit v roce 2024.

Rozmarýnek

Krásný projekt, který už má za sebou také veřejné představení a zpracovanou studii, je i prostor u Rozmarýnku na sídlišti R.Filipa. Na podzim tohoto roku očekáváme udělení stavebního povolení. Práce by měly začít na začátku příštího roku a k otevření tohoto prostoru tak dojde už v roce 2024.

Parky jsou důležitou součástí každého města. Uvědomujeme si, že se mohou zdát některé procesy příliš zdlouhavé, ale věřte, že kvalitní a nadčasové řešení veřejných prostor je naší prioritou.

Cesta na Očovských loukách

Od podzimu minulého roku se můžete projít po nové asfaltobetonové cestě, která spojuje městskou část Mrkotálky a řeku Moravu. Je 3,5 m široká, přes 1,6 km dlouhá a letos na podzim ji ozdobí nové stromořadí 160 stromů olše lepkavé.

Děti – výuka, zdraví, sport

Město pravidelně investuje do všech školských zařízení ve městě. Jedná se zejména o modernizaci budov a vybavení. Modernizace se dočkala např. ZŠ Červené domky ve formě zateplení dvou pavilonů a také modernizací elektroinstalace. Na ZŠ Vančurova to byla např. rekonstrukce střechy
a elektroinstalace, MŠ Jilemnického má zase zcela nové oplocení a ZŠ Mírové náměstí nová okna v tělocvičně. Každý rok také dostanou příspěvek prvňáčci na nákup základních potřeb tzv. pastelkovné. Mimo dění není ani duševní zdraví našich dětí, o které se pečuje pomocí erudovaných odborníků na každé škole. Dále město přispívá finančně na sportovní aktivity ve formě grantových poukázek.

Podpora dalším organizacím ve městě

Senioři jsou nedílnou součástí každé obce nebo města. Naším cílem je i nadále podporovat jejich činnost a rozvíjet a zlepšovat služby, které vedou ke zkvalitnění jejich života. Nezapomínáme však ani na další organizace, mezi které patří i Nemocnice TGM, Sokol, Hasičský záchranný sbor, podpora nového stacionáře Vlaštovka aj.

Bezpečnost ve městě – kamerový systém a přechody

Volný pohyb po městě je každodenní činnost většiny z nás. Z policejních statistik však vyplývá, že bohužel ne vždy bezpečná. Radní a zastupitelé se snaží zvyšovat bezpečí například zvýšením počtu kamer nebo novými osvětlenými přechody pro chodce a častějšími obchůzkami policie
v  problematických lokalitách. V letech 2018 – 2022 se v Hodoníně díky programu Zvýšení bezpečnosti chodců upravily 4 přechody. Rozrostl se také kamerový systém v celkové hodnotě 1 967 459 Kč, přičemž 1 milion pokryly dotace. K výměnám přístrojů došlo například v ulicích Lesní
a Luční. Nové kamerové body jsou na ulici Pr. Veselého, na zimním stadionu nebo třeba na OD Marina.

Hnutí PRO Hodonín

ulice: Na Pískách 4117/4
obec: Hodonín
PSČ: 695 01
IČO: 07223471