JAK VOLIT

Pojďme udělat něco PRO HODONÍN

Volební systém pro komunální volby je pro někoho složitější pochopit.

Dovolíme si vám proto předeslat krátký návod jak hlasovat.

Každý volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
V případě Hodonína je to 31 zastupitelů a každý volič má tedy „31 hlasů“. Volič může své hlasy na kandidátní listinu rozdělit třemi způsoby:

1. První možnost je dát všechny hlasy jedné jediné volební straně tak, že na hlasovacím lístku označí křížkem jednu volební stranu (velký křížek v horní části u příslušné volební strany). V tomto případě získává voličem označená volební strana od voliče plný počet hlasů.

TUTO MOŽNOST DOPORUČUJEME!!!

2. Druhou možností je, že rozdělí dle svého uvážení hlasy jednotlivým kandidátům napříč všemi volebními stranami a to tak, že označí křížkem patnáct kandidátů z celé kandidátní listiny bez ohledu, u které volební strany je kandidát uveden. V tomto případě získává voličův hlas označený kandidát a zároveň i volební strana, za kterou kandiduje.

3. Poslední třetí možností je kombinace předchozích možností. Volič rozdělí jen část ze svých, v našem případě z patnácti hlasů, jednotlivým kandidátům jako v ve druhé možností a zbývající hlasy dát zatržením volební strany této jedné volební straně. V tomto případě získávají hlasy jednotliví kandidáti označení křížkem a jejich strany a zbývající hlasy, tedy rozdíl mezi počtem volených zastupitelů a malých křížků, připadne velkým křížkem označené volební straně.

V případě, kdy volič označil tzv. velkým křížkem jednu stranu, se nepřihlíží ke křížkům u jmen kandidátů této strany – hlasy se přidělují podle pořadí na kandidátce.

Neplatným je hlasovací lístek, kde:
– je tzv. velkým křížkem označena více než jedna volební strana, nebo
– je křížky označeno více kandidátů, než je členů zastupitelstva.

Lístek, kde je označeno méně kandidátů, než je počet zastupitelů, je platný.

Hnutí PRO Hodonín

ulice: Na Pískách 4117/4
obec: Hodonín
PSČ: 695 01
IČO: 07223471