BEZPEČNÉ A KRÁSNÉ MĚSTO, VE KTERÉM TO ŽIJE

Pojďme udělat něco PRO HODONÍN

Jmenuji se Libor Střecha a spolu s dalšími Hodoňáky Petrem Uřičářem, Pavlem Dvořáčkem a Ondrou Fialíkem jsme založili Hnutí PRO Hodonín. Cílem tohoto hnutí je pomoci vytvořit město s atmosférou důvěry a otevřené komunikace. Město, kde se dobře bydlí, baví, pracuje. Hodonín je jako jedna velká rodina, ve které žije několik generací a tyto spolu musí dobře vycházet, plánovat, tvořit, hospodařit a také se dobře bavit. Pojďme spolu vytvořit město pro lepší život. 

 

Tvoříme tým lidí, Hodoňáků, kteří jsou nabití energií a zapálení pracovat pro město, resp. pro nás, občany Hodonína. Jsme zásadoví, čestní, s praktickými zkušenostmi. Víme, že to není snadné, ale s vaší pomocí to zvládneme. Dejte nám prosím svou důvěru, volte Hnutí PRO Hodonín.

„ 7 HLAVNÍCH TÉMAT „

Rozvoj města

Budeme pokračovat v projektech, které jsme v uplynulém volebním období nastartovali, a chceme je dotáhnout do konce. Je pro nás důležitý koncepční plán rozvoje města. Nezapomínáme ani na bytovou výstavbu a úpravu veřejných prostor. Jednou z priorit je také dokončení velkého projektu rozvoje přístaviště a splavení řeky Moravy až k nám do Hodonína. 

Město pro všechny

Přejeme si město pro děti, studenty, rodiny i seniory. Chceme pokračovat
v podpoře všech  věkových skupin obyvatel ve městě formou nejrůznějších příspěvků, např. pastelkovné, senior taxi, podpora sociálních služeb, vzdělávání seniorů, grantové poukázky na sport i kulturu, podpora zdravotních zařízení
a mnoho dalšího.

Město sportu, kultury a volného času

Jedním z našich cílů je vytvořit atraktivní a důstojné prostředí pro konání akcí a zároveň tyto akce podpořit. Nabídnout turistům zážitky, za kterými se budou vracet. Chceme podpořit všechny kluby i spolky v jejich činnosti s důrazem na výchovu dětí a mládeže.

Město pro bydlení

I přes naši snahu a úsilí v této problematice se výstavba nových bytů zdržela. Bohužel objektivní příčiny (např. tornádo) projekty
a záměry výstavby bydlení zbrzdily.  Připravené jsou studie bytových domů na ul. Patočkova a Horní Plesová a také  plochy pro výstavbu ve Velkých Kasárnách, které bychom rádi převedli do realizace. Otázkou zůstává budova S-Centra a jeho přilehlých pozemků, kde vidíme, pokud kraj službu neobnoví, velkou šanci pro město k rozvoji bydlení (byty pro seniory, mladé rodiny, pozemky pro bytové domy či individuální bydlení).

Bezpečné město

Našim cílem je faktické zvýšení bezpečnosti občanů
a návštěvníků našeho města.  Toho docílíme spoluprácí s Policií ČR a Městskou policií při řešení bezpečnostních problémů
v kritických lokalitách. Je také nutný dialog mezi soukromými vlastníky ubytovacích zařízení a snížení počtu nepřizpůsobivých osob v našem městě.  Do rozpočtu jsme také zavedli podporu hasičům a daří se nám také každoročně rozšiřovat kamerový systém města.

Zelené město

Chceme prosadit více vsakovacích povrchů, retenčních nádrží, fotovoltaických panelů na střechy městských budov a dalších opatření, které budou přínosem pro město.
Jako velmi důležité vnímáme navýšení zeleně ve městě a upravování veřejných prostor tak, aby se nejednalo pouze o udržení stávajícího stavu, ale byly vzaty
v úvahu současné trendy i potenciální vývoj do budoucna. 

Chytré město

Jsme pro rozvíjení myšlenky SMART CITY – využití technologií, ze kterých město profituje stejně jako podnikatelé a občané. Důležitá je možnost sledování nových trendů v této oblasti a jejich kontinuální aplikace.  

Digitální identita občana – usnadní komunikaci s úřady z domova i zapojení do rozhodování o městě.

Otevřená data – umožní třeba tvorbu užitečných aplikací (vytíženost přepážek a úředníků, statistické údaje a jejich porovnání s ostatními městy atd.).

Hnutí PRO Hodonín

ulice: Na Pískách 4117/4
obec: Hodonín
PSČ: 695 01
IČO: 07223471