Kandidáti

Libor Střecha - kandidát č.1

„Měníme spolu Hodonín k lepšímu. Pro nás a pro naše děti.“

 Věk: 48

Povolání: starosta

Rodina: ženatý, 3 děti

Zájmy: sport, rodina

Medailonek

V Hodoníně jsem se narodil, bydlím tady a s manželkou Věrkou zde vychováváme i naše děti. Poslední čtyři roky se s vámi potkávám jako starosta. Přestože mé zaměstnání je časově velmi náročné, ve volných chvílích se věnuji rodině a sportu.

Mám za to, že Hodonín je krásné město a mám ho rád. S přibývajícími léty jsem začal více sledovat dění ve městě a hovořit s lidmi nejen o problémech, které je tady trápí, ale také o tom, co se povedlo a co se jim líbí.

Jako nově zvolený starosta jsem chtěl hlavně stabilizovat radnici. Pokud mohu soudit, tak tento úkol se zdařil. Nyní bych chtěl zlepšit nejen obraz Hodonína, ale také vnímání nás všech a více Hodoňáky zapojit do dění ve městě.  Jako další cíl si kladu, abychom měli Hodonín všichni rádi, starali se o něj, vychovávali tady naše děti a byli hrdí na to, odkud pocházíme a kde žijeme. Určitě máme v Hodoníně i nadále co zlepšovat a právě na to se hodlám v dalším volebním období zaměřit.

Ondřej Fialík - kandidát č. 2

„Město pro život, město s vizí.“

 Věk: 38

Povolání: konzultant GIS, místostarosta

Rodina: ženatý, 2 děti

Zájmy: sport, rodina

Medailonek

Hodonín je mým rodným městem a s výjimkou studií zde žiji nepřetržitě. Pracuji na pozici konzultanta a programátora geoinformačních systémů a od června 2021 jsem také neuvolněným místostarostou. 

Hodonín a celá jižní Morava jsou mojí srdeční záležitostí. Neviděl jsem žádný smysl v nadávání a stěžování si někde nad pivem, proto jsem před několika lety vstoupil do politiky. Začátky byly tvrdé, musel jsem se seznámit s fungováním úřadů a komunální politikou vůbec. Na vlastní kůži jsem se přesvědčil, že vše není černé a bíle, jak se může zdát. 

Mnoho se nám toho za poslední čtyři roky povedlo, i když jsme všichni prošli množstvím zkoušek.. Covid, tornádo, uprchlická krize a teď vlna zdražování. Musím také přiznat, že ne vše vyšlo, jak bychom si přáli. I proto bych se chtěl poučit z chyb a navázat na to dobré.

Přeji si, aby naše město nebylo jen místem k přespání, ale především skutečným domovem. Místem, kde se budou lidé cítit bezpečně a které nabídne pestré kulturní a sportovní vyžití. Chci, aby jsme všichni mohli být na Hodonín hrdí.

Petr Uřičář - kandidát č. 3

„Pojďme společně probudit a zkrášlovat Hodonín.“

 Věk: 41

Povolání: vedoucí výroby, stavební technik

Rodina: ženatý, 2 děti

Zájmy: rodina, sport, kultura

Medailonek

V Hodoníně jsem se narodil a prožil zde zatím vše, co jsem mohl. Navštěvoval jsem zde základní školu a začal se věnovat sportu, který má v mém životě důležité místo. Nejprve to bylo hokej, pak fotbal a nakonec hokejbal. Dodnes se svou rodinou zaplňujeme sportovními aktivitami všechen volný čas.

Svou vojenskou službu jsem prožil také v Hodoníně, kde jsem řídil nesmrtelný vůz Praga V3S. Po úspěšném studium na hodonínské průmyslové škole jsem pracoval jako zedník. Aktuálně se živím jako vedoucí výroby v místní stavební firmě.

Chci pomáhat správnému rozvoji svého města a zanechat tak lepší místo nejen pro své děti, ale také pro mnoho dalších generací. Proto jsem se rozhodl zapojit do politiky. Působil jsem v zastupitelstvu a radě města. Spousta věcí se nám podařila, méně nepodařila, ale troufám si říct, že se nemáme za co stydět.

Přál bych si, aby byli lidé v Hodoníně spokojení. Je tady spousta velkých srdcařů a patriotů, kteří nikdy nevzdají boj za lepší město. Mé srdce bije pro Hodonín.

Pavel Dvořáček - kandidát č. 4

„Čestný člověk musí umět držet dané slovo.“

 Věk: 48

Povolání: stavbyvedoucí

Rodina: ženatý, 2 děti

Zájmy: rodina, trénování dětí – plavání, aktivní dálkový plavec a běžkař

Medailonek

V Hodoníně jsem se narodil a mám jej velmi rád. Pracuji zde jako stavbyvedoucí a hned po mojí rodině je stavebnictví  mým velkým koníčkem. Několik let se věnuji hodonínským dětem jako trenér plavání. 

Mám rád logické věci, které jsou prospěšně pro většinu. Naslouchám dobrým radám a snažím se najít a podpořit nejlepší řešení bez ohledu na to, kdo jej navrhne.

Zajímá mě model vesnického života, kde se lidé sami domlouvají a organizují zábavu. Samozřejmě s podporou obce. Vím ale, že je k tomu zapotřebí několika ochotných lidí, kteří budou motivovat ostatní. Proto jsem se připojil k Hnutí PRO Hodonín.

Mým velkým přáním je, aby v Hodoníně žili lidé hrdí na své čisté, zelené a bezpečné město se spoustou kulturního a sportovního vyžití pro všechny.

Ladislav Korbel - kandidát č. 5

„Vytvořme město, ve kterém se nebudeme stydět žít.“

 Věk: 35

Povolání: ekonom

Rodina: ženatý, 1 dítě

Zájmy: sport, rodina, cestování

Medailonek

Stejně jako další z mých kolegů jsem se v Hodoníně narodil a po ukončení studia na vysoké škole jsem se zase vrátil zpět. Pracuji v obchodně-ekonomickém úseku pro místní firmu. Tato činnost je také mým koníčkem, kterému se věnuji i ve volném čase.

Politiku sleduji už od mala a vím, že i když nechceme, tak nás všude obklopuje a vstupuje do našich životů. Proto jsem se i s dalšími podobně smýšlejícími lidmi rozhodl minulé volební období kandidovat. 

Jen díky našim voličům jsme uspěli a mohli přetvářet sliby ve skutečnost. Jako hlavní úspěch vidím samotnou stabilizaci města a dokončení řady projektů, ke kterým jsme se zavázali v předešlé volební kampani.

Lukáš Lípa - kandidát č. 6

„Společně za lepší Hodonín pro nás a naše blízké.“

 Věk: 39

Povolání: učitel na ZŠ

Rodina: ženatý, 2 děti

Zájmy: rodina, sport, příroda, ekologie

Medailonek

Hodonín je mou srdcovou záležitostí, žiji zde od narození a pracuji jako učitel a trenér na základní škole. Bydlí zde téměř celá moje rodina i blízcí přátelé. A právě důležitost rodinných a přátelských vazeb je pro mě důvod, proč chci, aby i pro další lidi byl Hodonín místem, kde založí své rodiny a budou se rádi podílet na jeho rozvoji.

Spousta příležitostí ke sportu, kultuře a cestovnímu ruchu si zajisté zaslouží pozornost a svůj další rozvoj. A jelikož celý život bydlím v Bažantnici, velmi mě zasáhlo loňské neštěstí, kdy tornádo zasáhlo mnoha lidem do života. Věřím, že se bude i nadále dařit obnovovat toto místo a lidem se zde bude opět dobře žít. A nejen zde. Všechny městské části si zaslouží investice do jejich oprav a zelebení. Pevně věřím, že se nám to společným úsilím podaří a naše společná cesta bude mít smysl.

Andrea Husáková - kandidát č. 7

„Chci žít a vychovávat děti ve městě, na které jsem hrdá.”

 Věk: 44

Povolání: OSVČ/Karel Komárek Family Foundation

Rodina: vdaná, 1 dítě

Zájmy: kultura, cestování, tradice, životní prostředí

Medailonek

Do Hodonína jsem se přestěhovala před 11 lety a hned jsem si všimla, jaké je to krásné historické město. Našla jsem zde spoustu kouzelných míst se zajímavou minulostí, projela vinařské cyklostezky a opakovaně chodím k řece Moravě. Jsem ráda, že toto místo mohu zvát svým domovem.

Celý profesní život se věnuji PR a marketingu. Od roku 2021 pracuji pro nadační fond Karel Komárek Family Foundation, kde zajišťuji podporu, granty, kulturní projekty a další aktivity pro Hodonín a organizace, které tady fungují.

V Hodoníně dále působím jako předsedkyně Komise kultury a cestovního ruchu a jsem také členkou redakční rady Hodonínských listů.

Hodonín je pro mě místem, kde chcí žít, pracovat a pomáhat. Přála bych si, aby zde bylo bezpečno, aby ulice žily po celý rok kulturou a sportem. Zkrátka aby se stal Hodonín místem, na které se nezapomíná.

Marek Jedlička - kandidát č. 8

„Hodonín je krásné místo pro život, ale stále je co zlepšovat.“

 Věk: 44

Povolání: mechanik hudebních nástrojů

Rodina: ženatý, 2 děti

Zájmy: rodina, cestování a sport

Medailonek

Těším se, že se budu podílet na rozvoji města, ve kterém vyrůstají naše děti. Věřím, že Hodonín bude skvělým a bezpečným místem nejen pro naše vnoučata, ale také pro další a další generace. 

Ke zlepšení podmínek v Hodoníně budu čerpat ze zkušenosti ze svého povolání, které mi umožňuje setkávat se s celou řadou umělecky založených lidí, a také z účasti ve vedení místního plaveckého klubu.

Tomáš Bernátek - kandidát č. 9

„Hodonín je naše město, tak pro něj něco udělejme.“

 Věk: 37

Povolání: vinař

Rodina: ženatý

Zájmy: vinařství, sport, basketbal, plavání, snowboarding

Medailonek

Dětství a dospívání jsem prožil v Hodoníně a po studiu na místním gymnáziu jsem úspěšně absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně. Zde jsem také sbíral své první pracovní zkušenosti. S manželkou jsem se pak vrátil zpět do své domoviny a založili jsme tady rodinu. Přestože jsem v Hodoníně pár let nebydlel, i tak jsem se zajímal o dění ve městě a jeho rozvoj.

Jsem přesvědčený, že zastupitel, která je vybrán svými voliči, by tady měl být především pro ně. Rozhodl jsem se tedy naslouchat a zasadit se o to, aby se Hodonín posouval tím správným směrem.

Mou prací i největším koníčkem je vinařství, které je pro náš kraj typické. Rád bych také přispěl k tomu, aby v Hodoníně bylo více vinařských akcí a pokračoval tak v duchu místních tradic.

Přemysl Dörr - kandidát č. 10

„Společnými silami k vyšším cílům“

Věk: 33

Povolání: lékař, jednatel společnosti

Rodina: svobodný

Zájmy: sport, kultura, cestování

Medailonek

V hodonínské nemocnici jsem se před lety narodil a dnes v ní také pracuji jako lékař. Navštěvoval jsem v Hodoníně školu, prožil nejlepší léta na gymnáziu a po dostudování Lékařské fakulty v Brně jsem se vrátil zpět do Hodonína.

Tím, že zde tak dlouho žiji, jsem měl možnost pozorovat, jak se město mění, vyvíjí a získává tak svou současnou tvář. Chtěl bych, aby byl Hodonín perspektivním městem, kam se vrací nejen mladí lidé po škole jako já. K tomu patří dostatek kulturního a sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie, bezpečnost a dostatek pracovních i sociálních příležitostí. Mé povolání je sice časově náročné, ale i přesto mám zájem podílet se na další etapě proměn Hodonína.

Tomáš Slezák - kandidát č. 11

„Hodonín – skvělé město pro aktivní život“

 Věk: 32

Povolání: zubní lékař

Rodina: ženatý

Zájmy: sport, cestování

Medailonek

Hodonín, je mé rodné město, ve kterém jsem vystudoval základní školu i gymnázium. Po studiích zubního lékařství na Masarykově univerzitě v Brně jsem se vrátil zpět do Hodonína. Od dětství aktivně sportuji a zajímám se o sportovní dění v našem městě. Kromě provozování zubní ordinace, působím také jako dobrovolný zdravotník na atletických závodech na stadioně U Červených domků.  Rád bych se podílel na zlepšení dostupnosti zdravotní péče, a zvýšení její úrovně v našem městě. Podporuji větší kulturní a společenské vyžití nejen pro mladé Hodoňáky. Chci aby se lidé cítili bezpečně a rádi zde trávili svůj volný čas. 

Beata Kulyková - kandidát č. 12

„Vše pro děti. Jsou naše budoucnost.“

 Věk: 48

Povolání: učitelka ZŠ

Rodina: vdaná, 1 dítě

Zájmy: sport, hudba, četba, kultura, přátelé

Medailonek

Rodným městem je mi sice Hodonín, ale vyrůstala jsem v nedalekých Lužicích. Přesto jsem do Hodonína neustále jezdila za sportem, kulturou a zábavou. V současnosti zde opět žiji se svou rodinou.

Vystudovala jsem vysokou školu v Olomouci, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy, a to mě také živí. Tuto práci z celého srdce miluji a s jistotou mohu říci, že mé povolání je zároveň mým posláním. Velmi často se pohybuji mezi dětmi a mládeží a jejich názory mě zajímají. To je taky můj důvod, proč se chci zapojit do komunální politiky.

Budu usilovat o to, aby zejména mladí lidé neměli důvod opouštět Hodonín a mohli být na své město hrdí.

Vojtěch Novák - kandidát č. 13

„Nestačí si jen ztěžovat, pro lepší budoucnost je třeba i něco udělat.“

 Věk: 56

Povolání: OSVČ, znalec, odhadce cen nemovitostí, stavební inženýr

Rodina: rozvedený, 2 děti

Zájmy: sport – tenis, lyže, běžky, cestování

Medailonek

Narodil jsem se v Hodoníně, dětství jsem prožil v Rohatci a v Hodoníně s krátkými přestávkami žiji již více než 30 let. Ve svém profesním životě jsem dlouhodobě působil v investiční oblasti několika nadnárodních firem a v posledním období se věnuji výhradně oceňování nemovitostí a inženýrské činnosti ve výstavbě.

V minulém období jsem byl zastupitelem za Hnutí PRO Hodonín. Městu, ve kterém žiji, bych své znalosti a profesní zkušenosti znovu rád nabídnul.

Jiří Procházka - kandidát č. 14

„Doufám v posun moderních technologií do našeho města.“

Věk: 38

Povolání: vedoucí servisního střediska

Rodina: ženatý, 2 děti

Zájmy: sport, valašské hory, rodina, folklor

Medailonek

Celých svých 38 let žiji a bydlím v Hodoníně. Jsem vedoucím pracovníkem ve firmě, která se v České republice zabývá eskalátory a je v tomto odvětví špičkou. Tato práce mě zavedla na mnoho míst v Evropě, kde jsem načerpal spoustu zkušeností a inspirace, které můžu předat dále nebo dokonce sám v Hodoníně zrealizovat. 

Chtěl bych ulehčit lidem v Hodoníně život a šetřit životní prostředí. Jako řešení vidím větší zapojení moderních technologií. Klíčem je efektivní využití dotací a pořízení například solárních panelů na nabíjení elektromobilů, semaforů nebo informačních cedulí. Musíme se naučit využít naše podnebí pro úsporu energie. 

Dále je nutné se zaměřit na ochlazení města zelení nebo odlehčit od emisí a hluku pomocí zelených střech na domech. Jsem přesvědčený, že toto je správná cesta, a společně s kolegy z Hnutí PRO Hodonín a vaší silnou podporou po této cestě můžeme jít.

Jiří Matuška - kandidát č. 15

„Stále je co zlepšovat.“

 Věk: 51

Povolání: lékař

Rodina: ženatý

Zájmy: práce, sport, knihy

Medailonek

Ani velký, ale ani malý. Přesně takový je Hodonín. Viděl jsem toho ve světě už celkem dost, proto také vím, že právě tento svět se velmi rychle mění. Stále je zapotřebí něco řešit a vylepšovat.

Dejte nám šanci se i nadále podílet na správě našeho města. Nezklameme vás.

Markéta Motičáková - kandidát č. 16

„Cesta k efektivnímu řízení města a jeho organizací.“

Věk: 46

Povolání: referentka

Rodina: 2 děti

Zájmy: společenský a kulturní život, rekreační sporty

Medailonek

Stabilizace radnice v posledních čtyřech letech a vize aktuálního vedení města k dalšímu směřování Hodonína. To jsou důvody, proč jsem se rozhodla zapojit do komunální politiky. Ve svém pracovním životě jsem měla možnost potkat řadu významných osobností ze soukromých i státních firem. Proto vím, jak je k úspěchu důležitá dobrá spolupráce, společná vize a směřovaní.

Ráda bych se zapojila do oblasti sociální politiky, speciálně problematiky matek samoživitelek nebo rodin s postiženými dětmi. Zajímám se také o udržitelné zdroje a environmentální politiku, proto bych se ráda vložila do úprav městských přírodních lokalit nebo do zřizování fotovoltaických elektráren na městských budovách.

Benny Krobot
Benny Krobot - kandidát č. 17

„Kdo dokáže dobře naplánovat park, může také plánovat město.“ 

 Věk: 31

Povolání: OSVČ jako IT technik, HPP jako Technicko hospodářský pracovník

Rodina: zasnoubený, 1 dítě

Zájmy: rodina, finance – ekonomie, krypto, sport, geocaching, numismatika, četba, programování

Medailonek

Hodonín je místo, kolem kterého se motá celý můj život. Narodil jsem se zde, vyrůstal, studoval a usadil se se svojí rodinou. Nikdy jsem se do politiky nehrnul, ale s věkem a přicházejícími zkušenostmi si myslím, že je to správná cesta k lepší budoucnosti našich dětí.

Pohyboval jsem se ve školství i volnočasových aktivitách, v IT oboru a mnoho let jsem dělal webmastera. Na základě těchto dovedností bych se rád zapojil do zlepšení kulturního života v Hodoníně. Rád bych se také podílel na zavedení např. nových platforem do městského života.

Radek Ambros - kandidát č. 18

„Žijme plnohodnotný život.“

 Věk: 42

Povolání: prodejce

Rodina: ženatý, 2 děti

Zájmy: rodina, cestování, sport – hokej, fotbal a tenis

Medailonek

V Hodoníně žiji celý život, absolvoval jsem zde vojenskou službu, pracuji zde a s manželkou vychovávám dvě dcery. Mám to tady rád, ale vidím oblasti, zejména kulturu a sport, kde to z mého pohledu značně pokulhává. 

Proto, když mě oslovilo Hnutí PRO Hodonín, abych se podílel na posunu Hodonína vpřed, neváhal jsem a šel do toho. Nejsem politik, přesto ale věřím, že se svými nápady, podněty, pomocnou rukou a pohledem obyčejného občana mám co nabídnout.

Má práce mě naučila, že slušnost, vstřícnost a úsměv na tváři se vyplácí a vrací. Přál bych si, abychom zanechali našim dětem hezké město a aby v Hodoníně mohli všichni žít pohodlný život, přesně jak říká mé motto.

Ria Otrubová - kandidát č. 19

„Město Hodonín, místo se sociálními jistotami, hodnotami a zabezpečením.“

 Věk: 48

Povolání: zdravotní sestra

Rodina: 2 dospělé děti

Zájmy: kultura, literatura, zahrada

Medailonek

Od malička žiji v Hodoníně a pamatuji si, že už jako dítě jsem to tady měla velmi ráda. Prošla jsem zde mateřskou a základní školou i gymnáziem. Reprezentovala jsem naše město v literárních, sportovních a turistických soutěžích. I nyní se snažím podílet na zdejším dění.

Pracuji 20 let jako vrchní sestra v soukromém zdravotnickém zařízení, kde se specializuji na péči o umírající pacienty. Dále působím v pracovní skupině pro seniory a jsem dlouholetou členkou sociální komise. Pro zájemce a odbornou veřejnost pořádám přednášky, které se zabývají převážně zdravotně-sociální problematikou.

Komunální politika mě zajímá převážně v oblasti sociální politiky, které rozumím. Jde především o seniory, zdravotně postižené a všeobecně o ohrožené, minoritní skupiny a bezdomovce.  Město Hodonín mám velmi ráda a záleží mi na názorech a požadavcích lidí. Chci, abychom společně pracovali na jeho rozvoji ve všech směrech, a byli pyšní, že zde můžeme žít.

Pavel Novotný - kandidát č. 20

„Vzájemná úcta, respekt a fair-play nejen ve sportu.“

 Věk: 41

Povolání: sportovní koordinátor, manažer, trenér

Rodina: ženatý

Zájmy: sport, zdravá výživa, ekologie, ekonomie, historie

Medailonek

Jsem zdejší rodák, v Hodoníně jsem absolvoval také gymnázium a poté jsem na pár let odešel na vysokou školu do Brna. Studoval jsem tam Fakultu sportovních studií, konkrétně jsem se věnoval oboru Trenérství, regenerace a výživy ve sportu. V současnosti pracuji jako koordinátor sportovní akademie NA-STARTU a trenér dětských pohybových aktivit.

Jako kandidát Hnutí PRO Hodonín chci svou energií přispět k vytvoření lepších podmínek pro vzájemnou úctu a porozumění mezi lidmi. Zkušenostmi a odborností se chci zapojit především v oblastech sportu a školství, kde stále vidím velké nedostatky.

Pavel Míka - kandidát č. 21

„Cesta k efektivnímu řízení města a jeho organizaci.“

 Věk: 48

Povolání: ekonom

Rodina: ženatý, 2 děti

Zájmy: ekonomie, politika

Medailonek

Svojí aktivitou a znalostí problematiky místního života, chci přispět k lepší budoucnosti města. Naše děti musí město „převzít“ v lepší kondici, cítit se v něm bezpečně, mít kde aktivně užívat svůj volný čas. Jsem přesvědčen, že společně s kolegy z Hnutí PRO Hodonín a silnou podporou občanů, těchto cílů dosáhneme.

Miroslav Semerád - kandidát č. 22

„Spokojenost, pořádek a klid.“

 Věk: 47

Povolání: technicko-hospodářský pracovník

Rodina: ženatý, 2 děti

Zájmy: rodina, sport

Medailonek

Hodonín je mým rodným městem, prožil jsem ale také několik let v zahraničí. Vždy jsem věděl, kde je můj domov a rodina, která je pro mě vším, a kam se vrátím.

Už deset let jsem vedoucím oddělení ve stavební firmě, kde se už od začátku řídím svým mottem. Proto jsem našel profesní naplnění a spokojenost.

Nikdy jsem neplánoval být politikem a popravdě se tak ani necítím. Pro budoucí generace bych ale chtěl zanechat lepší místo k životu. S duší sportovce a silnou motivací jdu nejen ve sportu za svým cílem.

Vidím Hodonín jako místo pro spokojené a pohodové žití. Jsem si vědom, že tento cíl není snadný. Ale ani žádné sportovní utkání se nevyhrává snadno, o to příjemnější jsou pak stupně vítězů. Proto jsem připraven vyvinout nemalé úsilí ke splnění těchto vizí.

Ilona Pomezná - kandidát č. 23

„Krásnější a vzkvétající Hodonín pro všechny.“

 Věk: 65

Povolání: účetní

Rodina: dcera, 2 vnučky

Zájmy: rodina, turistika, sport, četba

Medailonek

V Hodoníně jsem se narodila a žiji zde celý život. Jsem absolventkou zdejší průmyslové školy a po ukončení studií jsem nastoupila na svou první pracovní pozici na oddělení zásobování. 

V pracovním životě jsem působila dále jako účetní, personalistka nebo mzdová účetní. Z posledního místa jsem odešla po 29 letech do zaslouženého důchodu. 

Měla jsem to obrovské štěstí a práce byla zároveň mým koníčkem. Přesto jsem se nikdy nepřestala zajímat o dění ve svém rodném městě.

Jsem toho názoru, že když lidé nejsou lhostejní k místu, kde žijí, a dívají se kolem sebe, mohou spoustu věcí zlepšit. Proto jsem se rozhodla přijmout nabídku Hnutí PRO Hodonín, kde se budu podílet na práci pro ještě krásnější a lepší Hodonín. Mou výhodou a vkladem, jako zástupce starší generace, jsou celoživotní zkušenosti a skvělé nápady, jak zlepšit dění ve městě. 

Michal Machalínek - kandidát č. 24

„Živé, bezpečné a prosperující město.“

 Věk: 39

Povolání: geodet

Rodina: 2 děti

Zájmy: rodina, sport, cestování

Medailonek

Pracuji v Hodoníně jako geodet a žiji zde od sedmi let. Krátkou pauzu jsem si udělal, když jsem studoval vysokou školu v Ostravě, kde jsem nastoupil i do svého prvního zaměstnání. Vždy jsem ale věděl, že s rodinou budu chtít žít v Hodoníně, kde mám svou rodinu a přátele.

A co mě motivovalo k tomu, abych vstoupil do politiky? Rád bych se podílel na rozvoji místa, kde jsem strávil podstatnou část svého života a kde budou žít mé děti. Chtěl bych Hodonín bezpečný, zelený, čistý a plný pracovních příležitostí.

V uplynulém volebním období se nám podařilo mnoho dotáhnout mnoho práce, přesto nám zůstává řada rozdělaných úkolů na to další. S vaší podporou se nám i tyto úkoly podaří dokončit.

Brhel
Tomáš Brhel - kandidát č. 25

„Hodonín, tady to žije!“

 Věk: 34

Povolání: nákupčí

Rodina: ženatý

Zájmy: sport, rodina a přátelé, hry všeho druhu, cestování

Medailonek

S manželkou rádi cestujeme, sportujeme, jezdíme za kulturou a koncerty. Díky tomu si uvědomuji, že město, které těchto možností k rozvoji nevyužívá, jako by nebylo. 

V Hodoníně jsem vyrostl a všímám si, že v posledních letech chybí větší kulturní vyžití. Rád bych přispěl ke změně k lepšímu a naše město se tak mohlo stát silným hráčem v oblasti kultury i sportu.

Leoš Janíček - kandidát č. 26

„Podporuji rozvoj cestovního ruchu.“

 Věk: 46

Povolání: provozovatel kavárny

Rodina: ženatý, 2 děti

Zájmy: historie, rodina a přátelé

Medailonek

Jsem patriot, narodil jsem se v Hodoníně, celý život zde žiji a dění tady mi není lhostejné. Od ukončení studií pracuji v pohostinství a poslední čtyři roky v tomto odvětví i podnikám. Setkávám se s mnoha lidmi, místními i přespolními, a tak vnímám, jak je důležité podporovat tradice a cestovní ruch ve městě.

Pokud chceme, aby mělo naše historické město budoucnost, je naprosto zásadní, aby zde žili plnohodnotný život spokojení lidé.

Pecha
Robert Pecha - kandidát č. 27

„Chci vídat na ulicích usměvavé tváře Hodoňáků.“

 Věk: 47

Povolání: zástupce primáře

Rodina: 2 děti

Zájmy: sport (judo), příroda a fotografování (wildlife)

Medailonek

Narodil jsem se v Hodoníně a městu zůstávám věrný doposud. Pro zájem o přírodu a biologii jsem vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a po promoci nastoupil v Hodonínské nemocnici jako sekundář. V současné době, vzhledem k uzavření porodnice v našem městě, pracuji jako zástupce primáře na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Kyjově.

Ve volných chvílích se snažím vychovat svého syna a ukázat mu krásy mého dětství v našem městě, aby i on jednou mohl vzpomínat při procházce – tam jsem udělal svůj první back flip na koloběžce, tam mě táta poprvé nachytal s holkou.

Když zbyde čas i na mě, snažím se trápit tělo sportem, nejčastěji na tatami zdejšího klubu juda. Rád fotím divokou přírodu, ale i naši rodnou hroudu. Zúčastnil jsem se také dvou fotoexpedic do Indie, oblasti Ranthambhore, kde jsem fotil divoce žijící tygry.

Chtěl bych vídat na ulicích usměvavé tváře hodoňáků, spokojené lidi, kteří se mohou kdykoliv ozvat, zeptat na radnici a bude jim slušně odpovězeno. A Hnutí pro Hodonín jde mimo jiné o totéž.

Vojtěch Novák - kandidát č. 28

„Slušné a charakterní město na jihu Moravy.“

 Věk: 33

Povolání: oceňování nemovitostí

Rodina: svobodný, 1 dítě

Zájmy: rodina, cestování, práce

Medailonek

Narodil jsem se v Hodoníně a s menšími přestávkami v tomto městě žiji dodnes. Vystudoval jsem stavebnictví v Ostravě a v současné době se živím oceňováním nemovitostí a projekční činností jako živnostník. Volný čas trávím především s rodinou, sportem, cestováním a prací na rodinném domě.

Našemu městu bych rád nabídl své zkušenosti a znalosti právě prostřednictvím Hnutí PRO Hodonín.

Tomáš Buchcar - kandidát č. 29

„Hlavně neztrácet nadhled.“

 Věk: 43

Povolání: majitel Bar caffee U Ledu

Rodina: svobodný, 1 dítě

Zájmy: cestování, cyklistika, houbaření

Medailonek

Jako rodilý hodoňák mám k našemu městu silný vztah a jeho problémy mi nejsou lhostejné. Po středoškolském studiu gastronomie a působení v zahraničí jsem své zkušenosti využil k vybudování vlastního podniku. Tam mám příležitost se potkávat se zajímavými lidmi a naslouchat rozličným názorům, které se týkají našeho města. 

Proto bych se chtěl aktivně zapojit do vytvoření příjemného, kultivovaného, městského prostředí, které osloví nejen nás a naše děti, ale i příležitostné návštěvníky Hodonína.

Radim Frejlach - kandidát č. 30

„Podporujme hlavně děti, jsou naše budoucnost.“

 Věk: 47

Povolání: majitel spolecnosti Korelis s.r.o.

Rodina: ženatý, 2 děti

Zájmy: rodina, práce

Medailonek

Jsem rodilý hodoňák a také moje práce dlouhodobě souvisí s tímto místem. V Brně jsem vystudoval učitelství matematiky a zemepisu pro 2. stupeň základní školy a pak se vrátil zpět, abych dvanáct let učil a trénoval volejbal na Základní škole U Červených domků. Mimo jiné jsem byl také aktivním hráčem šestkového a plážového volejbalu a pořadatelem různých sportovních akcí.

Momentálně už přes 10 let jsem jednatelem společnosti,která se zabývá elektroinstalacemi a prodejem svítidel. S manželkou v Hodoníně vychováváme dvě děti a jak je vidět, můj život je pevně spjatý se sportem.

Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat, je podpora stávajícího vedení. Jako další bych chtěl výrazně podporovat sportovní aktivity dětí, než jim telefony přirostou k prstům. Jelikož má náš syn, stejně jako neustále zvyšující se počet narozených dětí, poruchu autistického spektra, rád bych se zaměřil na získávání různých grantů, materiální podpory a asistence pro tyto osoby a jejich rodiny.

Igor Zima - kandidát č. 31

 „Více sportovišť pro mládež.“

Věk: 59

Povolání: dělník

Rodina: ženatý, 2 děti

Zájmy: rodina, sport, fotbal

Medailonek

Mým rodným místem je sice Skalice, ale od dvou let žiji v Hodoníně. Kromě rodiny jsem se vždy nejvíce věnoval sportu, a to hlavně fotbalu. Jím jsem také žil velkou část svého života. Spoustu let jsem rozhodčím na okresní úrovni a každý rok pořádám Turnaj přátelství pro sdružování národů. Na počest mého bratra Mikuláše pořádám také turnaj rozhodčích s názvem Zimův memoriál.

Přál bych si více sportovišť pro děti, a protože jsem ze sídliště a vnímám nedostačující počet parkovacích míst, tak bych chtěl zvýšit jejich počet. V neposlední řadě vnímám jako klíčové pro zlepšení rozvoje města zkvalitnění komunikace radních a zastupitelů s lidmi v Hodoníně.

Hnutí PRO Hodonín

ulice: Na Pískách 4117/4
obec: Hodonín
PSČ: 695 01
IČO: 07223471